top of page
grenzland_startbild.jpg

Trailer "Grenzland - Pohraničí"Ein einstündiger zweisprachiger Dokumentarfilm über den Alltag an der österreichisch-tschechischen Staatsgrenze. Dokumentární film o životě v česko-rakouském pohraničí. Původní znění s německými a českými titulky


Seit dem Schengen-Beitritt von Tschechien im Jahr 2007 gibt es keine Grenzkontrollen mehr zwischen Österreich und Tschechien. Unterschiedliche Krisen der letzten Jahre zeigten aber, wie schnell eine Grenze wieder geschlossen werden kann. Der knapp einstündige Dokumentarfilm „Grenzland - Pohraničí“ erkundet die österreichisch-tschechische Grenzregion und geht dabei der Frage nach, wie die Menschen hier mit einer Staatsgrenze leben, die zum Alltag geworden ist, wobei sich aber doch von einem Tag auf den anderen alles ändern kann. Sechs Menschen aus Südböhmen und dem Waldviertel erzählen, wie sie die Grenze heute noch in ihrem Leben wahrnehmen und was es bedeuten kann, im Grenzland daheim zu sein. Sie alle sind froh, dass die Grenze derzeit wieder offen ist und eigentlich nur mehr als Strich in der Landschaft wahrgenommen wird. Sie erzählen von Verbindungen, die quer über die Staats- und Sprachgrenzen hinweg existieren und somit das Grenzland neu definieren. Der Film „Grenzland - Pohraničí“ ist Teil des Projekts „Geschichten aus dem Grenzland“, welches vom Kulturverein lepschi im Rahmen des Viertelfestivals Niederösterreich 2023 umgesetzt wurde.

Termine: Samstag, 3. Juni, um 20 Uhr im Kulturkeller Dobersberg Freitag, 9. Juni, 20 Uhr im Kulturhaus (KD Koruna) in Nová Bystřice Sonntag, 18. Juni, 17 Uhr im Truckerhaus in Gutenbrunn, gemeinsam mit dem Film "Ein Land Eine Heimat" von Petr Pokovba.


Od vstupu České republiky do schengenského prostoru v roce 2007 již neprobíhají mezi Rakouskem a Českou republikou žádné hraniční kontroly. Různé krize v posledních letech však ukázaly, jak rychle lze hranici znovu uzavřít. Téměř hodinový dokumentární film „Grenzland – Pohraničí“ zkoumá rakousko-české pohraničí a zjišťuje, jak zde lidé žijí se státní hranicí, která se stala součástí jejich každodenního života, i když se vše může ze dne na den změnit. Šest osob z jižních Čech a Waldviertelu vypráví, jak ještě dnes ve svém životě vnímají hranici a co pro ně znamená být v pohraničí doma. Všichni protagonisté jsou rádi, že hranice je v současné době opět otevřená a vlastně je vnímána jen jako čára v krajině. Vyprávějí o vztazích, které existují přes státní a jazykové hranice, a tím nově definují pohraničí. Film „Grenzland – Pohraničí“ je součástí projektu „Geschichten aus dem Grenzland - Příběhy z hranice“, který realizovalo kulturní sdružení lepschi v rámci dolnorakouského festivalu Viertelfestival Niederösterreich 2023.

6 Ansichten0 Kommentare

Aktuelle Beiträge

Alle ansehen

Comments


bottom of page